Українська
 
uah
грн
Раді вітати Вас на нашому сайті.

skrynya.ua (далі - Платформа) - інтернет-портал, що дозволяє зареєстрованим Користувачам розміщувати інформацію про намір продати або купити авторські вироби та роботи (далі - Роботи), виготовлені власними силами користувачів або безпосередньо за їх участю. Такі Роботи загальноприйнято називати «ручна робота», «хендмейд» (handmade).

Користуючись Платформою, Ви тим самим підтверджуєте, що згодні дотримуватися даної Угоди (далі - Умови використання). Адміністрація Платформі (далі - Адміністрація) залишає за собою право на свій особистий розсуд змінювати і/або доповнювати ці умови використання у будь-який час без попереднього та/або подальшого повідомлення.

Чинна редакція умов використання завжди знаходиться на сторінці за адресою https://skrynya.ua/terms. Якщо Ви не згодні дотримуватися цих Умов використання, Ви в праві в односторонньому порядку відмовитися від їх виконання, шляхом повного припинення використання всіх сервісів Платформі, та письмового повідомлення Адміністрації про необхідність видалити Ваш аккаунт. Невід'ємною частиною цих Умов використання є:

1. Опис послуг

Всі існуючі на даний момент сервіси та можливості Платформи, а також будь-який розвиток їх і/або додавання нових є предметом цих Умов використання. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що всі сервіси надаються «як є» і що Платформа не несе відповідальності ні за які затримки, збої в роботі сервісів, невірну або невчасну доставку, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації. Разом з тим Адміністрація зобов'язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких перебоїв.

2. Зобов'язання з реєстрації

2.1. Для того щоб скористатися сервісами Платформи, Ви зобов'язані подати при реєстрації точну, актуальну та найбільш повну інформацію про себе, свої товари (або послуги), яка може бути запрошена на сторінках Платформи, і періодично оновлювати, щоб забезпечити її актуальність.
2.2. Після проходження процесу реєстрації Ви отримаєте логін і пароль для доступу до сервісів Платформи. Ви несете повну відповідальність за безпеку Вашого логіна і пароля, за всі дії, вчинені з використанням Вашого логіна і пароля, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне його використання.
2.3. Якщо Ви надаєте невірну або неповну інформацію, або у Адміністрації є підстави вважати, що надана Вами інформація невірна або неточна, Адміністрація має право в односторонньому порядку призупинити та/або відмінити Вашу реєстрацію і відмовити Вам у використанні Вашого логіна і пароля.

3. Відповідальність користувачів і Адміністрації

3.1. Ви визнаєте, що Адміністрація не зобов'язана переглядати інформацію, дані, текст, фотографії, графіку, повідомлення, інші матеріали (далі - Контент) перед їх розміщенням Користувачами на Платформі, але в той же час має право на свій розсуд відмовити в розміщенні або видалити будь-який Контент, розміщений на Платформі.
3.2. Ви несете особисту відповідальність за будь-який Контент, який Ви розміщуєте на Платформі, а також за будь-яку інформацію, яку Ви повідомляєте іншим Користувачам, і за Ваші взаємодії з іншими Користувачами. Адміністрація не гарантує ніякої конфіденційності щодо будь-якого Контенту Користувачів і не несе відповідальність за правомірність його розміщення. Після розміщення Користувачами Контенту та інформації на Платформі (доведення до загального доступу) деякі типи Контенту не можуть бути видалені Користувачами і стають загальнодоступними безстроково. Подібний Контент не видаляється Адміністрацією за запитами користувачів. Такий Контент може бути вилучений тільки в тому випадку, якщо він розміщений Користувачем з порушенням Умов використання Платформи, або законодавства України, або неправомірно.
3.3. Платформа є відкритим для загального доступу інформаційним ресурсом, тому Адміністрація не несе ніякої відповідальності за будь-який Контент користувачів або третіх осіб, розміщений на Платформі або з її допомогою, а також не дає ніяких гарантій по відношенню до будь-якого Контенту, його точності, актуальності або достовірності.
3.4. Ви маєте право розміщувати на Платформі інформацію про намір продати тільки Роботи, виготовлені Вами особисто або при Вашій безпосередній участі. При цьому зобов'язуєтеся максимально точно, найбільш повно і грамотно описувати всі параметри, характеристики та особливості кожної роботи, а також постійно підтримувати актуальність цієї інформації. Ви не можете розміщувати на Платформі Контент, якщо він не був створений Вами особисто або на розміщення якого у Вас немає дозволу правовласника.
3.5. На Платформі дозволяється розміщувати інформацію про намір продати або купити тільки матеріальні, фізично існуючі Роботи (до них не відносяться фотографії, відео, музика та інші види інтелектуальної діяльності), які відносяться до категорії «хендмейд». До категорії «хендмейд» відносяться одиничні вироби, створені з використанням оригінальної авторської ідеї і є результатом ручної праці конкретної людини, яка розмістила дану Роботу на Платформі, яка одночасно виступає автором або співавтором цієї Роботи.
3.6. Роботи, які виконані по ексклюзивному ескізу або з використанням оригінальної ідеї автора, але не відносяться до категорії «хендмейд» і не можуть бути розміщені на Платформі: серійні і масові вироби; вироби, при створенні яких велику частину робіт виконав вручну не саме автор, а інші люди; вироби, при створенні яких використовувалося переважно технологічне обладнання, а автор самостійно не робив ручної роботи. Цей пункт не відноситься до розділу "Все для рукоділля", в якому можна продавати будь-які вироби і матеріали для творчості.
3.7. Адміністрація не бере безпосередньої участі у процесі здійснення угод між Користувачами і не несе відповідальність за якість, безпечність та будь-які інші споживчі властивості Робіт, що публікуються, а також за правомірність виставлення їх на продаж.
3.8. Ви зобов'язуєтесь сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання перед іншими Користувачами Платформи у разі укладення з останніми угод.
3.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-які дії користувачів або третіх осіб, що використовують Платформа, а також за будь-які наслідки таких дій.
3.10. Адміністрація не займається врегулюванням спірних питань і конфліктів між Користувачами і закликає вирішувати їх самостійно в особистому листуванні.

4. Обмеження відповідальності Адміністрації

4.1. Всі сервіси Платформи надаються «як є». Адміністрація не гарантує, що сервіси Платформи будуть відповідати Вашим вимогам, а також не бере на себе жодної відповідальності за відповідність сервісу цілям Користувача.
4.2. Адміністрація не несе відповідальності за перерви в наданні послуг, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та/або програмного забезпечення.
4.3. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами і будь-якими третіми особами за будь-який випадковий, ненавмисний, непрямий збиток, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, викликаний у зв'язку з використанням вмісту Платформі.
4.4. Платформа може містити посилання на сайти в інтернеті і будь-який Контент, що належить третім особам. Подібні треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність вимогам сумлінності, порядності, законності та іншим вимогам. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Ви отримали доступ через Платформа.
4.5. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Платформі, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів і послуг з боку Адміністрації. З моменту Вашого переходу до сайтів третіх осіб ці Умови використання більш не діють.

5. Заборонене використання сайту

Забороняється:
5.1. Реєструватися від імені особи, якою Ви не є, вводити користувачів в оману щодо своєї особи, умисно спотворювати уявлення про самого себе.
5.2. Виставляти однакові Роботи одночасно в кількох розділах каталогу.
5.3. Видаляти і відразу ж заново додавати свої Роботи для залучення до них додаткової уваги відвідувачів сайту.
5.4. Виставляти фотографії Робіт з журналів або Робіт інших майстрів, видаючи їх за свої.
5.5. Перепродавати чужі Роботи, якщо Ви не доклали до їх створення ніяких зусиль (за винятком представлення Робіт своїх родичів, у разі, якщо вони з якихось причин не мають доступу до мережі інтернет).
5.6. Представляти у вигляді Робіт інформацію про послуги (наприклад: "розпис виробів", "ремонт прикрас" і так далі).
5.7. Розміщувати в будь-яких рубриках Каталогу роботи, що представляють собою не сам виріб, а ескіз, схему або макет, зроблений в графічному редакторі. У разі, коли робота передбачається бути виконаною на замовлення за певним ескізом або схемою, головне фото роботи має демонструвати зразок готового виробу, створений майстром, що розмістив цю роботу.
5.8. До опису кожної Роботи може бути додано до 10 фотографій. Всі фотографії в описі конкретної Роботи повинні демонструвати тільки цю Роботу, виняток становлять варіації і модифікації (в тому числі колірні) однієї і тієї ж Роботи. Категорично забороняється в описі однієї Роботи розміщувати фотографії, що демонструють різні Роботи.
5.9. Розміщувати на Платформі інформацію про продаж або купівлю Робіт, обіг яких заборонено чинним законодавством України.
5.10. Розміщувати інформацію про роботу, якщо подібна дія тягне за собою порушення виключного права користувачів і третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності.
5.11. Розміщувати на Платформі будь-яку комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційні матеріали, поширювати спам, проводити будь-які масові розсилки повідомлень і запрошень Користувачам сайту, створювати повідомлення, що вимагають їх передачі іншим Користувачам, схеми "пірамід", багаторівневого мережевого маркетингу, будь-яку іншу нав'язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації було схвалено Адміністрацією.
5.12. Розміщувати будь-яку інформацію, яка є незаконною, містить наклеп, погрози, дискредитує або ображає інших користувачів або третіх осіб, містить або пропагує порнографію і дитячу еротику, ображає моральність, рекламує інтимні послуги, носить шахрайський характер, зазіхає на особисті або публічні інтереси, пропагує расову, релігійну, етнічну ненависть або ворожнечу, будь-яку іншу інформацію, що порушує захищені законом права людини і громадянина, пропагує незаконну діяльність.
5.13. Розміщувати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу.
5.14. Використовувати Платформа будь-яким способом, який може завадити його нормальному функціонуванню.
5.15. Збір та зберігання персональних даних користувачів будь-яким способом.
5.16. Намагатися отримати доступ до чужих логіну та паролю будь-яким способом.
5.17. Розміщувати посилання на сайти в інтернеті, зміст яких суперечить існуючому законодавству.
5.18. Розміщувати будь-де на Платформі посилання на свої персональні сайти, сторінки і блоги, що знаходяться на сторонніх ресурсах, а також рекламувати в явному чи прихованому вигляді будь-які сторонні сайти.
5.19. Використовувати будь-який загальнодоступний розділ Платформи для демонстративного обговорення розбіжностей, конфліктів, суперечок і полемічних дискусій з іншими користувачами і/або Адміністрацією Платформі.
5.20. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка на думку Адміністрації не відповідає цілям створення Платформи, пригнічує інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Платформі.
5.21. Розміщувати в описанні робіт або у власному магазині-профайлі будь-яку контактну інформацію (телефон, email, посилання на сторонні ресурси), крім випадків, коли розміщення такої інформації було схвалено Адміністрацією.
5.22. Здійснювати продажі виключно через листування без відображення такого в розділі "Мої замовлення". Сервіс листування використовується виключно для уточнення деталей замовлення, при цьому саме замовлення повинно здійснюватись через кнопку "Купити" та сторінку замовлення.
5.23. Нижче наводяться загальні правила щодо виробів ручної роботи на Платформі, а також особливості деяких типів виробів або діяльності в категоріях виробів ручної роботи.

На Платформі термін «ручна робота» може також трактуватись як «зібраний вручну» або «змінений вручну».
- Проста зміна розмірів, відновлення або ремонт виробу не може вважатися ручною роботою.
- Щоб виріб був ручною роботою, продавець повинен в значній мірі змінити дизайн виробу, виконаного з «готового до зборки» набору.
- Продаж комерційних товарів або виробів масового виробництва на Платформі забороняється (крім матеріалів для рукоділля).
- Ви не можете розміщувати вироби ручної роботи, які не були створені Вами (або учасниками Вашого магазину). Це розглядається як перепродаж і тому заборонено.
- Всі вироби в категоріях ручної роботи повинні відповідати правилам розміщення Платформи.

Вироби, які не відповідають правилам Платформи, можуть бути направлені на розгляд. Участь членів, які не дотримуються правил Платформи, може піддатися перегляду, що призведе до призупинення та/або видалення аккаунту. Учасники з заблокованим або припиненим статусом зобов'язані сплатити всі непогашені заборгованості відповідно з правилами.

6. Права Адміністрації

6.1. Адміністрація залишає за собою право редагувати та/або видаляти будь-який Контент користувачів, якщо він суперечить цим Умовами використання, чинному законодавству України, а також в інших випадках на розсуд Адміністрації.
6.2. Адміністрація залишає за собою право вибірково обмежувати розміщення Робіт користувачів в розділах каталогу, а також відмовити в їх розміщенні, якщо, на думку Адміністрації, вони не відповідають тематиці Платформі.
6.3. Адміністрація має право переносити Роботи з одного розділу каталогу в інший без повідомлення Користувача, який розмістив дані Роботи, якщо, на думку Адміністрації, вони не відповідають тематиці розділу.
6.4. Адміністрація залишає за собою право призупинити та/або припинити дію всіх Ваших логінів і паролів, видалити логін і пароль, вибірково обмежити Ваш доступ до сервісів Платформи, а також заблокувати і/або видалити будь-який Контент, якщо на думку Адміністрації Ви порушуєте ці Умови використання та/або ведете неправомірну діяльність, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Платформи або її користувачів, а також якщо Ви протягом чотирьох місяців не користувалися Вашим логіном і паролем, з попереднім повідомленням або без такого. У подібних випадках перерахунок терміну дії оплаченого Тарифу за період призупинення та/або припинення дії логіна і пароля та повернення грошових коштів не проводяться.
6.5. Адміністрація залишає за собою право призупинити та/або припинити дію всіх сервісів Платформи, у випадку якщо Ви не дотримуєтесь діючих правил тарифних планів та/або іншої інформації, вказаної адміністрацією Платформи. Зміст та правила тарифних планів та/або іншої інформації, вказаної адміністрацією Платформи, адміністрація залишає за собою право змінювати в будь-який час в односторонньому порядку.
6.6. Адміністрація Платформи може посилати своїм користувачам інформаційні повідомлення.
6.7. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Платформи, Контент, набір сервісів, змінювати або доповнювати використовуване програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Платформі, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
6.8. Платформа і надані сервіси можуть бути в той чи інший час частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Адміністрація має право проводити необхідні профілактичні або інші роботи в той чи інший час на власний розсуд з попереднім повідомленням користувачів або без такого.

7. Загальна інформація

7.1. Ці Умови використання становлять угоду між Вами і Адміністрацією щодо порядку використання Платформи та її сервісів і замінюють собою всі попередні угоди між Вами і Адміністрацією;
7.2. Ці Умови регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Умовами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
7.3. Якщо з тих чи інших причин одна або кілька норм цих Умов використання є недійсною або не має юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших норм.
7.4. Ніщо в Умовах використання не може розумітися як встановлення між Вами і Адміністрацією агентських відносин, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Умовами використання.
Повернутися до початку